Sådan flyttes filen til en anden mappe i Python

How Move File Into Another Directory PythonFilen bruges til at gemme data permanent. Nogle gange kræver vi at flytte filplaceringen fra en sti til en anden sti til programmeringsformålet. Denne opgave kan udføres ved at bruge Python -script på flere måder. Bevæge sig () er den mest anvendte metode til Python til at flytte filen fra et bibliotek til et andet bibliotek, der er defineret i shutil modul. En anden måde at flytte filplacering ved at bruge omdøb () metode, der er defineret i du modul. Disse to metoder kan bruges til at flytte filen fra et bibliotek til et andet bibliotek, som forklaret i denne vejledning.

Eksempel-1: Flyt filen med det originale navn

Måden at flytte en fil fra et sted til et andet sted med det originale navn har vist i følgende script. Det shutil modul importeres i scriptet for at bruge bevæge sig() funktion til at flytte filen. Sti modulet importeres for at bruge findes () funktion til kontrol af det givne filnavn findes eller ej. Hvis filen findes, vil destinationsstien for filen blive defineret, hvor filen skal flyttes. Destinationsplaceringen udskrives, når filen er flyttet. Hvis filen ikke findes, udskrives en fejlmeddelelse.# Importer shutil -modul

importere shutil

# Importer sti -modul fra os

fra du importeresti


# Indstil filnavnet med stien

kilde_sti= 'fruits.txt'


# Kontroller, at filen findes eller ej

hvissti.findes(kilde_sti):

# Indstil bibliotekstien, hvor filen skal flyttes

destination_sti= 'Filer'

# Flyt filen til den nye placering

ny_location= shutil.bevæge sig(kilde_sti,destination_sti)

# Udskriv den nye placering af filen

Print(' %S flyttes til placeringen, %s'%(kilde_sti,ny_location))

andet:

# Udskriv meddelelsen, hvis filen ikke findes

Print('Filen eksisterer ikke.')

Produktion

Følgende output vises efter at ovenstående script er kørt. Her er filen, frugter.txt , findes, og den er flyttet til mappen Filer .

Eksempel-2: Flyt filen med det nye navn

Måden at flytte en fil fra et sted til et andet sted ved at omdøbe filen er blevet vist i følgende script. shutil og sti moduler er blevet importeret til at flytte filen og kontrollere eksistensen af ​​filen. Filens nye navn er defineret i filens destinationssti. Hvis filen flyttes med succes, udskrives filstien med det nye navn, ellers udskrives en fejlmeddelelse.

# Importer shutil -modul

importere shutil

# Importer sti -modul fra os

fra du importeresti


# Indstil filnavnet med stien

kilde_sti= 'dept.txt'


# Kontroller, at filen findes eller ej

hvissti.findes(kilde_sti):

# Indstil destinationsmappestien med nyt navn

destination_sti= 'Filer/department.txt'

# Flyt filen til den nye placering

ny_location= shutil.bevæge sig(kilde_sti,destination_sti)

# Udskriv den nye placering af filen

Print('{0} flyttes til placeringen, {1}'.format(kilde_sti,ny_location))

andet:

# Udskriv meddelelsen, hvis filen ikke findes

Print('Ugyldig filsti.')

Produktion

Følgende output vises efter at ovenstående script er kørt. Her er filen, afd. txt , eksisterer, og det er blevet omdøbt med navnet afdeling.txt og flyttede til mappen Filer .Eksempel-3: Flyt en mappe med flere filer

Måden at flytte en mappe med flere filer på er blevet vist i det følgende script. Her indeholder variablen source_path den originale mappesti, og destinations_path -variablen indeholder destinationsmappens sti. Det andet indhold i scriptet er det samme som de to foregående eksempler.

# Importer shutil -modul

importere shutil

# Importer sti -modul fra os

fra du importeresti


# Indstil bibliotekstien for de filer, der skal flyttes

kilde_sti= 'Billeder/terninger'


# Kontroller, at bibliotekstien findes eller ej

hvissti.findes(kilde_sti):

# Indstil destinationsmappestien

destination_sti= 'Filer / terninger'

# Flyt biblioteket med filer til den nye placering

ny_location= shutil.bevæge sig(kilde_sti,destination_sti)

# Udskriv den nye placering

Print('{0} flyttes til placeringen, {1}'.format(kilde_sti,ny_location))

andet:

# Udskriv meddelelsen, hvis bibliotekstien ikke findes

Print('Ugyldig bibliotekplacering.')

Produktion

Følgende output vises efter at ovenstående script er kørt. Ifølge scriptet er mappeterningen flyttet til placeringen Filer/terninger.

Eksempel-4: Flyt alle filer og mapper i et bestemt bibliotek

Måden at flytte den enkelte mappe med flere filer på er blevet vist i det foregående eksempel. Men en mappe eller mappe kan også indeholde flere mapper med flere filer. Dette eksempel viser måden at flytte denne mappetype til et andet sted. OS -modulet er blevet importeret i dette script for at bruge funktionen rename (), der flytter mappens indhold med de indlejrede mapper og flere filer. listdir () -funktionen bruges til at oprette en liste med filerne og mapperne i kildemappen. Derefter har en for loop brugt til at iterere listen og flytte indholdet i kildemappen til destinationsmappen ved hjælp af funktionen omdøb ().

# Importer os -modul

importere du


# Indstil bibliotekstien for de filer, der skal flyttes

kilde_sti= 'Dokumenter/'


# Kontroller, at bibliotekstien findes eller ej

hvis du.sti.findes(kilde_sti):

# Indstil destinationsmappestien

destination_sti= 'Filer/'

# Opret en liste over filer og mapper med kildebanen

fileliste= du.listdir(kilde_sti)# Iterer listen over filer og mapper

til fil ifileliste:

du.omdøbe(kilde_sti +fil,destination_sti +fil)

# Udskriv den nye placering

Print('Alle filer og mapper for {0} flyttes til placeringen, {1}'.format(kilde_sti,destination_sti))

andet:

# Udskriv meddelelsen, hvis bibliotekstien ikke findes

Print('Ugyldig bibliotekssti.')

Produktion

Følgende output vises efter at ovenstående script er kørt. Ifølge scriptet er alle filer og mapper i dokumentmappen flyttet til mappen Filer.

Konklusion

Forskellige måder at flytte placeringen af ​​enkelte eller flere filer har vist i denne vejledning. Brugen af ​​shutil og os moduler til at flytte placeringen af ​​filer og mapper er blevet forklaret i denne vejledning ved hjælp af et simpelt eksempel til let at hjælpe python -brugerne med at udføre denne type opgave.