Måder at bestemme filsystemtypen i Linux

Ways Determine File System Type Linux

Ved computing er et filsystem et layout eller format, der bruges til at gemme filer på en lagerenhed. Et filsystem bruges til logisk at opdele en lagerenhed for let at holde forskellige filer organiseret pænt i lagerenheden, der let skal søges efter, tilgås, ændres, fjernes osv. Fra lagerenheden.

Der er mange filsystemer tilgængelige i dag. Forskellige filsystemer har forskellige strukturer, logikker, funktioner, fleksibilitet, sikkerhed osv. Nogle af de mest almindelige filsystemer er Ext4, Btrfs, XFS, ZFS, NTFS, FAT32 osv.Der er tidspunkter, hvor en Linux -systemadministrator skal bestemme filsystemtypen for blot at montere filsystemet eller for at diagnosticere problemer med filsystemet. Forskellige filsystemer har forskellige værktøjer til at diagnosticere problemer, kontrollere for fejl og rette dem osv. Så du skal kende det filsystem, en lagerenhed bruger til at bestemme vedligeholdelsesværktøjet/værktøjerne, der skal bruges.I denne artikel vil jeg vise dig forskellige måder, du kan bestemme filsystemtypen i Linux. Så lad os komme i gang.Måde 1: Brug af kommandolinjeværktøjet df

Det df kommandolinjeprogram er forudinstalleret på næsten alle Linux-distributioner, du finder. Du kan bruge df kommandolinjeprogram til at finde filsystemtypen alle de monterede lagerenheder og partitioner.

For at finde filsystemtypen for alle de monterede lagerenheder og partitioner på din computer, skal du køre df kommando som følger:

$df -ThDet df kommandoen viser dig følgende oplysninger:
Filsystem: Lagerenhedens navn eller partitionsnavn, der aktuelt er monteret.

Monteret på: Mappen, hvor lagerenheden/partitionen (filsystem) er monteret.

Type: Filsystemtypen for den monterede lagerenhed/partition.

Størrelse: Størrelsen på den monterede lagerenhed/partition.

Brugt: Diskplads, der bruges fra den monterede lagerenhed/partition.

Brug%: Procentdelen af ​​diskplads, der bruges fra den monterede lagerenhed/partition.

Nytte: Mængden af ​​ledig diskplads på den monterede lagerenhed/partition.

På Ubuntu er df kommandoen viser dig mange sløjfe enheder, som du kan se på skærmbilledet herunder.

Du kan skjule sløjfe enheder med -x mulighed for df kommando som følger:

$df -Th -xsquashfs

Du kan også skjule tmpfs enheder fra output fra df kommando.

For at skjule tmpfs enheder fra output fra df kommando også, kør df kommando med -x valgmulighed som følger:

$df -Th -xsquashfs-xtmpfs

Nu ser output meget renere ud. Hvis du vil, kan du fjerne udev enheder fra df -kommandos output.

For at fjerne udev enheder fra output fra df kommando også, kør df kommando som følger:

$df -Th -xsquashfs-xtmpfs-xdevtmpfs

Kun de fysiske lagerenheder og partitioner vises i output fra df kommando. Outputtet ser også meget pænere ud end før.

Metode 2: Brug af lsblk -kommandoen

Det lsblk kommandolinjeprogram er forudinstalleret på næsten alle Linux-distributioner, du finder. Du kan bruge lsblk kommandolinjeprogram til at finde filsystemtypen for alle (monteret og afmonteret) lagerenheder og partitioner på din computer.

For at finde filsystemtypen for alle (monteret og afmonteret) lagerenheder og partitioner på din computer, skal du køre lsblk kommando som følger:

$lsblk-f

Det lsblk kommandoen viser dig følgende oplysninger:
NAVN: Lagerenhedens navn eller partitionsnavn på en lagerenhed.

BEMÆRKNING: Mappen, hvor lagerenheden/partitionen (Filsystem) er monteret (hvis den er monteret).

FSTYPE: Filsystemtypen på lagerenheden/partitionen.

ETIKET: Filsystemets etiket på lagerenheden/partitionen.

UUID: UUID (Universally Unique IDentifier) ​​for filsystemet på lagerenheden/partitionen.

FSUSE%: Procentdelen af ​​diskplads, der bruges fra lagerenheden/partitionen.

FSAVAIL: Mængden af ​​ledig diskplads på lagerenheden/partitionen

Ligesom før kan du skjule loop -enhederne fra output fra lsblk kommando.

For at skjule loop -enhederne fra output fra lsblk kommando, kør lsblk kommando med -e7 valgmulighed som følger:

$lsblk-f -e7

Som du kan se, fjernes alle loop -enheder fra output fra lsblk kommando. Outputtet ser meget renere ud end før.

Måde 3: Brug af blkid -kommandoen

Det blkid kommandolinjeprogram er forudinstalleret på næsten alle Linux-distributioner, du finder. Du kan bruge blkid kommandolinjeprogram til at finde filsystemtypen for alle (monteret og afmonteret) lagerenheder og partitioner på din computer.

For at finde filsystemtypen for alle (monteret og afmonteret) lagerenheder og partitioner på din computer, skal du køre blkid kommando som følger:

$blkid

Det lsblk kommandoen viser dig følgende oplysninger:
NAVN: Navnet på lagerenheden eller partitionsnavnet på lagerenheden. dvs. /dev/sda1,/dev/sda5 .

UUID: UUID (Universally Unique IDentifier) ​​for filsystemet på lagerenheden/partitionen.

TYPE: Filsystemtypen på lagerenheden/partitionen.

PARTUID: Partitionens UUID (Universally Unique IDentifier).

Du kan også skjule loop -enhederne fra output fra blkid -kommandoen som før.

For at skjule loop -enhederne fra output fra blkid kommando, kør blkid kommando som følger:

$blkid| greb -v 'TYPE =' squashfs ''

Som du kan se, vises loop -enhederne ikke i output fra blkid kommando. Outputtet ser meget pænere ud end før.

Metode 4: Brug af filen Command

Det fil kommandolinjeprogram er forudinstalleret på næsten alle Linux-distributioner, du finder. Du kan bruge Find kommandolinjeprogram til at identificere filtypen af ​​en fil på Linux. Som enhver enhed betragtes som en fil i Linux kan du bruge kommandolinjeprogrammet find til at bestemme filsystemtypen på en lagerenhed eller partition i Linux.

For eksempel for at bestemme filsystemtypen for partitionen sdb1 , du kan køre fil kommando som følger:

$sudo fil -sL /dev/sda1

Hvis du læser filkommandoens output, kan du se, at sdb1 partition bruger FAT32 filsystem.

På samme måde kan du finde filsystemtypen for sda5 partition med fil kommando som følger:

$sudo fil -sL /dev/sda5

Som du kan se, partitionen sda5 bruger EXT4 filsystem.

Metode 5: Brug af mount -kommandoen og /etc /mtab File

Det /etc/mtab filen indeholder en post for alle de monterede lagerenheder og partitioner på din computer. Du kan læse denne fil for at finde filsystemtypen på dine lagerenheder og partitioner. Det montere kommandolinjeprogram udskriver også indholdet af /etc/mtab fil. Så du kan bruge montere kommandolinjeprogram samt at finde de samme data.

Du kan læse indholdet af /etc/mtab fil med følgende kommando:

$sudo /etc/mtab

Som du kan se, er der en masse mount -oplysninger i /etc/mtab -fil .

Du kan finde de samme oplysninger med montere kommando, som du kan se på skærmbilledet herunder.

$montere

Som den /etc/mtab fil eller mount -kommandoens output har mange mount -poster, er det svært at fortolke det. Du kan bruge greb kommando for at filtrere output og meget let finde det, du har brug for.

For eksempel at finde filsystemtypen for sda1 partition ved hjælp af enten montere kommando eller /etc/mtab fil, skal du køre en af ​​følgende kommandoer:

$kat /etc/mtab| greb /dev/sda1

Eller,

$montere | greb /dev/sda1

Som du kan se, er filsystemtypen for sda1 partition er FAT32/vfat

.

På samme måde for at finde filsystemtypen for sda5 partition ved hjælp af enten montere kommando eller /etc/mtab fil, skal du køre en af ​​følgende kommandoer:

$kat /etc/mtab| greb /dev/sda5

Eller,

$montere | greb /dev/sda5

Som du kan se, er filsystemtypen for sda5 partition er EXT4 .

Måde 6: Brug af filen /etc /fstab

Det /etc/fstab filen gemmer en post for hver af lagerenhederne eller partitionerne, der skal monteres automatisk ved opstart. Så du kan læse denne fil for at finde filsystemtypen på din ønskede lagerenhed eller partition.

Antag, at din computer ikke er konfigureret til automatisk at montere en lagerenhed eller partition ved opstart. I så fald er det meget sandsynligt, at der ikke vil være nogen post for den lagerenhed eller partition i /etc/fstab fil. I så fald finder du ingen oplysninger om denne lagerenhed eller partition i /etc/fstab fil. Du bliver nødt til at bruge de andre metoder, der er beskrevet i denne artikel, for at finde lagerenhedens filsystemtype eller -partition.

Du kan læse indholdet i filen /etc /fstab med følgende kommando:

$kat /etc/fstab

Indholdet i /etc/fstab fil.

Du kan se, at lagerenheden eller partitionen med UUID 3f962401-ba93-46cb-ad87-64ed6cf55a5f bruger EXT4 filsystem.

Lagerenheden eller partitionen, der har UUID dd55-ae26 bruger vfat/FAT3 2 filsystem.

Linjerne starter med a # i /etc/fstab filen er en kommentar. Disse linjer har ikke et reelt formål. De bruges kun til dokumentation.

Hvis du vil, kan du skjule dem ved hjælp af greb kommando som følger:

$greb -v '^ #' /etc/fstab

Som du kan se, er kommentarerne væk, og output ser meget renere ud end før.

Det /etc/fstab filen bruger UUID i stedet for lagerenhedens navn eller partitionsnavn som standard. Du kan bruge blkid kommando for at konvertere UUID til lagerenhedsnavn eller partitionsnavn.

For eksempel at konvertere UUID 3f962401-ba93-46cb-ad87-64ed6cf55a5f til navnet på lagerenheden eller partitionen, kør blkid kommando som følger:

$blkid-U3f962401-ba93-46cb-ad87-64ed6cf55a5f

Som du kan se, partitionen sda5 har UUID 3f962401-ba93-46cb-ad87-64ed6cf55a5f .

På samme måde kan du finde den lagerenhed eller partitionsnavn, der har UUID DD55-AE26 som følger:

$blkid-UDD55-AE26

Som du kan se, partitionen sda1 har UUID DD55-AE26 .

Konklusion:

Denne artikel har vist dig forskellige måder at bestemme filsystemtypen på en lagerenhed/partition i Linux. Jeg har vist dig, hvordan du bruger df, lsblk, blkid, fil , og montere kommando for at bestemme filsystemtypen for Linux -lagerenheder og partitioner. Jeg har også vist dig, hvordan du bestemmer filsystemtypen for lagerenheder og partitioner på dit Linux -system ved at læse /etc/mtab og /etc/fstab filer.

Referencer:

[1] Filsystem - Wikipedia - https://da.wikipedia.org/wiki/File_system