Sådan bruges et kongruent symbol LaTeX

Sadan Bruges Et Kongruent Symbol Latex

Det kongruente symbol i matematik bruges til at vise ligheder mellem trekanter. Symbolet (≅) er en kombination af de lige (=) og tilde (~) symboler. Et kongruent symbol er et af geometriens mest brugte symboler, der repræsenterer forholdet mellem trekanter.

Dette symbol kan se simpelt ud, men mange brugere bliver lejlighedsvis forvirrede, mens de skriver det til dokumentbehandleren. Du ved måske allerede, at LaTeX (dokumentprocessor) kræver kildekode for at skabe et kongruent symbol. Så i denne tutorial vil vi forklare en enkel måde at skrive og bruge et kongruent symbol i LaTeX.

Sådan bruges et kongruent symbol LaTeX

Lad os starte med et eksempel for at bevise kongruensen mellem △ABC og △PQR trekanten gennem SSS kongruens som følger:

\dokumentklasse { artikel }
\brug pakke [ utf8 ] { inputenc }
\brug pakke { graphicx }
\brug pakke { amssymb }
\begynde { dokument }
\include grafik { Billeder / image.jpg }

ABC og PQR er de to trekanter. Så bevis, at begge trekanter er kongruente eller ej:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { f.Kr } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Ifølge den tidligere observation er trekanter PQR og ABC kongruente gennem SSS (Side – Side – Side) kongruens.

\ende { dokument }

Produktion:

På samme måde kan du også bruge det ikke-kongruente symbol til at repræsentere, at to trekanter ikke er kongruente. Lad os for eksempel bevise kongruensen mellem △DEF og △XYZ som følger:

\dokumentklasse { artikel }
\brug pakke [ utf8 ] { inputenc }
\brug pakke { amssymb }
\brug pakke { graphicx }
\begynde { dokument }
\include grafik { Billeder / image.jpg }

$$ \overline { AF } \ncong \overline { XY } $$
$$ \overline { HVIS } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Ifølge den tidligere observation er trekanter DEF og XYZ ikke kongruente.

\ende { dokument }

Produktion:

Konklusion

LaTeX er en fantastisk dokumentprocessor, der giver brugerne mulighed for at oprette forskningsartikler, artikler og tekniske dokumenter. Det kræver den korrekte information om kildekoderne at skrive specialtegn, tekniske symboler osv. Det kongruente symbol er et geometrisk symbol, som du kan bruge til at repræsentere ligheden mellem to trekanter. Vi har forklaret, hvordan man skriver og bruger et kongruent symbol i LaTeX. Desuden har vi inkluderet en metode til nemt at skabe ikke-kongruente symboler.